Missie SuperTrade

SuperTrade wil bedrijven vanuit de foodmarkt zowel nationaal als internationaal een economische meerwaarde bieden middels het faciliteren van een krachtig opererende centrale inkoop, het genereren van positieve synergetische effecten op het terrein van ICT, logistiek en distributie, alsmede door het uitwisselen van kennis.